La qualitat de l’aire a Mollet va continuar complint la normativa europea i nacional al 2023

Segons la Memòria de la qualitat de l’aire 2023 elaborada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la qualitat de l’aire a la ciutat ha millorat en els darrers anys, una millora especialment accentuada si es comparen amb les dades obtingudes en anys 2015 o el 2007. Des del 2019 s’estan complint els valors límit de mitjana anual fixats pel Reial decret 102/2011 de 28 de gener i la Directiva 2008/50/CE dels tres principals contaminants atmosfèrics. L’anuari aposta per mesures de caràcter estructural i visió supramunicipal, que potenciïn el transport públic interurbà i que provoquin la reducció del trànsit de les vies d’alta capacitat.

La Memòria 2023 conclou que existeix una relació entre el volum de trànsit rodat i els nivells de qualitat de l’aire, especialment a les vies d’alta ocupació que envolten la ciutat, però també en els estudis i mesures que s’han realitzat a l’interior de la ciutat. Factors com la mesura de la reducció de la velocitat de l’AP-7 al seu pas pel terme municipal o la millora dels vehicles, especialment l’electrificació, han contribuït a reduir la contaminació atmosfèrica Per exemple, durant el 2023 els nivells de qualitat de l’aire mesurats, són molt propers als mesurats als anys 2020 i 2021, anys de forta reducció del trànsit producte de la covid-19. 

Des de l’Ajuntament es té present que cal seguir treballant per reforçar la tendència a nivell local, seguint 3 eixos estratègics destacats:

·    Mobilitat sostenible: Cal seguir aprofundint en mesures com la vianalització de carrers, la implantació de carrils bici, l’electrificació de la flota municipal o la millora del transport urbà i interurbà.

·    Biodiversitat urbana: La biodiversitat, i especialment l’arbrat urbà, actua com a captador de contaminants i, per tant, cal seguir ampliant el nombre d’arbres i de biodiversitat a la ciutat.

·    Xarxa de sensors propis: Cal monitoritzar la qualitat de l’aire en diferents zones/punts de la ciutat per a dissenyar accions adequades i millors, més enllà de la informació que facilita l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya.

L’anàlisi de la qualitat de l’aire que es presenta a la Memòria 2023 se centra en els tres contaminants amb més incidència: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5). Tenint en compte els registres recollits a l’estació de la XVPCA, els nivells de NO2 continuen disminuint des de l’any 2019. Durant el 2022 va haver-hi un petit repunt, però durant el 2023 el nivells de NO2 han tornat a disminuir essent fins i tot lleugerament inferiors als de l’any 2021. Pel que fa a les dades de PM10 registrades a l’estació de la XVPCA aquestes continuen sent inferiors a les dades recollides el 2019, essent les dades del 2022 i 2023 molt semblants. Els registres de PM2,5 a l’estació de la XVPCA no són tan amplis com els de NO2 i PM10, tanmateix les mitjanes anuals del 2022 i del 2023 s’han mantingut estables.

Objectius a mig termini, eines complementàries i estudi d’olors

Tal i com detalla la Memòria, l’Ajuntament de Mollet segueix treballant per a tendir al compliment dels valors guia recomanats per l’OMS i el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 de Catalunya, assolint ja diverses fites intermèdies. Caldrà seguir aprofundint en les mesures per assolir els objectius marcats pels anys 2025 i 2027.

L’estudi també presenta les dades i resultats de diverses eines complementàries que va utilitzar l’Ajuntament per a ampliar l’avaluació de la qualitat de l’aire al municipi. En destaquen els tres sensors propis que es col·locaran a diversos punts de la ciutat (Plaça Andalusia, Plaça Artesania i Parc dels Colors), la Unitat mòbil de qualitat de l’aire ubicada al 2022 al Parc de Can Borrell i al 2024 al Parc de les Pruneres, o la campanya de dosímetres passius realitzada al 2022 a l’interior i a l’entorn de la Zona de Baixes Emissions.

Durant l’any 2023 també es va treballar conjuntament amb la UPC i els Ajuntaments de la Llagosta i Santa Perpetua, un conveni signat al maig de 2024, per a portar a terme un estudi dels episodis de males olors als diversos municipis.