Junts per Catalunya presenta una moció a Mollet per abordar les necessitats de les persones amb ELA

El Grup Municipal de Junts per Catalunya presentarà una moció al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per atendre les necessitats urgents de les persones afectades per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Aquesta malaltia neurodegenerativa afecta més de 500 persones a Catalunya i necessita una legislació específica per garantir el finançament i els recursos necessaris per a la seva cura.

La moció inclou diverses propostes per millorar la qualitat de vida dels afectats per l’ELA:

  • Discapacitat mínima: Establir un grau de discapacitat mínim del 65% en el moment del diagnòstic i augmentar-lo al grau 4 (96-100%) un any més tard.
  • Dependència preferent: Tramitació preferent del reconeixement de la situació de dependència amb concessió del grau II des del diagnòstic en un termini màxim de 3 mesos.
  • Mobilitat i respiració: Afegir la dificultat respiratòria al barem de mobilitat per al reconeixement del grau de discapacitat.
  • Llei de Promoció de l’Autonomia Personal: Incloure l’especificitat de l’ELA a aquesta llei per garantir serveis multidisciplinars.
  • Fisioteràpia a domicili: Garantir serveis de fisioteràpia a domicili per a persones amb gran dependència.
  • Bases de cotització: Assegurar el manteniment de les bases de cotització a la Seguretat Social per a familiars que hagin d’interrompre la seva feina per atendre el malalt.
  • Ajuts al transport: Garantir ajuts al transport per a persones malaltes d’ELA.
  • Nous tractaments: Impulsar l’avaluació de l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives i prioritzar la incorporació de nous tractaments aprovats per l’Agència Europea del Medicament al Sistema Nacional de Salut.

La regidora de Junts per Catalunya, Carme Olaria, ha destacat la necessitat d’una resposta urgent per part de les administracions per garantir una millor qualitat de vida per als afectats per l’ELA i les seves famílies. “És crucial que actuem ràpidament per proporcionar els recursos i el suport necessari a aquestes persones i les seves famílies, que sovint es troben en situacions molt complicades”, ha afirmat Olaria.

Aquesta moció arriba en un moment en què les malalties neurodegeneratives estan guanyant més visibilitat i reconeixement, però encara requereixen accions concretes i efectives per millorar les condicions de vida dels afectats. Junts per Catalunya espera que la proposta rebi el suport necessari al Ple municipal per començar a implementar aquestes mesures com més aviat millor.