El nou POUM de Mollet preveu 1.400 nous pisos de protecció oficial

Mollet ha donat aquest dilluns un pas important per disposar del planejament que dibuixarà la ciutat en la pròxima dècada. El ple municipal va tirar endavant l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb els vots a favor del govern (PSC i Podem), Ciutadans i Junts per Mollet i el vot contrari d’Ara Mollet ERC MES i Mollet en Comú.

Ara aquest pla inicial del POUM se sotmetrà a informació pública fins al 15 de novembre, un temps en què particulars, entitats i administracions del territori i podran revisar-lo i presentar al·legacions. Els grups d’Ara Mollet ERC MES i Mollet en Comú van anunciar que ho farien.

El procés fins a l’entrada en funcionament del nou planejament encara és llarg, ja que una vegada es resolguin aquestes al·legacions el ple de Mollet haurà de procedir a l’aprovació provisional i posteriorment a l’aprovació definitiva.

El nou POUM ha de substituir el que es va aprovar el 2003 i que el Tribunal Suprem va anul·lar l’any 2016. Mollet, fins que entri en vigor el nou planejament, està regit per unes normes urbanístiques transitòries. La redacció del nou POUM es va iniciar ja fa molts mesos i el ple municipal ja va aprovar el juny de 2020 l’Avançament del Pla.

Ara el nou POUM ja està molt més dibuixat i el que es va aprovar aquest dilluns s’ajustarà en gran manera al que s’aprovarà finalment. Segons va explicar la primera tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Mireia Dionisio, el pla aprovat incideix en aspectes com garantir el dret a l’habitatge, el desenvolupament econòmic, la lluita contra el canvi climàtic o el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

En l’àmbit de l’habitatge el POUM preveu la construcció de 2.834 habitatges nous dels quals la meitat de protecció oficial i, d’aquests, més de 300, de lloguer. Aquests nous habitatges procediran de diversos plans de millora urbana – on s’obliga a fer que la meitat dels habitatges siguin protegits i sempre el 50% de lloguer- i de 8 actuacions de dotació on s’espera generar 150 habitatges protegits més.

En l’àmbit del desenvolupament econòmic s’incideix en el canvi de paràmetres en els polígons d’activitat econòmica, com el de Can Prat i la Teneria o la creació de cinc noves unitats de dotació a l’eix de la C-17- ara industrials- i on es permetrien usos terciaris. També es preveu la connexió de vianants entre La Teneria i el centre de la ciutat.

En l’apartat ambiental, el POUM inclou un milió de metres quadrats de zones verdes de tal manera que la ciutat tingui un equilibri de 30 metres quadrats de zona verda per cada 100 metres de sostre residencial. També es preveu un pla especial que acosti la ciutat al riu Besòs.

El nou POUM suma 8.000 metres quadrats més per a equipaments i augmenta els elements patrimonials protegits. Concretament hi ha 153 els béns arquitectònics, naturals, culturals, arqueològics o ambientals i paisajístics a protegir. Són 45 béns protegits més que l’anterior POUM. Entre les novetats, hi destaquen, per exemple, la nau Fredenhaguen, l’edifici industrial de la Plaça Suñé, l’edifici industrial del carrer Portugal i les voltes catalanes interiors de l’edifici del Tabaran.

El planejament també inclou el soterrament de l’R3, espais intermodals a les estacions, o nou eixos viaris de prioritat per als vianants. També se seguiran nous criteris ecològics, que s’han batejat com l’Índex de Devolució Ecològica de l’Espai Urbà que obligarà a seguir criteris de sostenibilitat com la introducció de sostres o façanes verdes i espais interiors enjardinats.

La Llei preveu que el tràmit per un nou planejament obliga a una suspensió de llicències fins que aquest entri en vigor. Dionisio va explicar que per procurar que això tingui el mínim impacte possible a l’activitat de la ciutat, la suspensió “serà el mínim que obliga la llei” i afectarà només als plans de millora urbana. Això permet que sectors com Can Prat o El Calderí segueixin el seu desenvolupament