El Consell de Ciutat proposa enguany accions a favor del civisme

El Consell de Ciutat ha proposat un paquet de mesures en favor del civisme a la ciutat, que fan referència al soroll, les mascotes o la convivència. L’òrgan es va reunir fa uns dies en la segona sessió anual.

L’Ajuntament, explica en un comunicat, actuarà en conseqüència i “potenciarà accions proposades que ja es porten a terme, com ara el control dels punts de reciclatge, campanyes per conscienciar la ciutadania de la responsabilitat que comporta tenir una mascota, espais de grafits permesos o campanyes en diferents idiomes per fer arribar les normes bàsiques de convivència”.

Pel que fa la resta de propostes, informen des de l’Ajuntament, s’estudiarà la seva idoneïtat per afegir-les al futur Pla de Civisme de Mollet del Vallès.

Le propostes del Consell de Ciutat són traspassades als serveis municipals i a les regidories corresponents per a valorar-ne la seva idoneïtat i aplicabilitat. El Consell es reuneix dos cops l’any i està format per representants dels grups municipals, associacions i organitzacions sindicals, professionals i empresarials.

El regidor de Participació Ciutadana, Raúl Broto, va destacar durant la sessió que “els pressupostos del 2022, que gairebé arriben als 73 milions d’euros, prioritzen el civisme i la neteja de la ciutat”. En aquest sentit, va recordar que “gràcies a aquests comptes, hi haurà dos nous agents cívics”. Broto va posar en valor la feina “que des de fa anys es fa en favor del civisme” i va destacar les diferents campanyes en favor de la convivència o el reciclatge. 

Per la seva banda, el regidor de Promoció Cívica, Xavier Buzón, va afegir que el pressupost del 2022 “és molt expansiu per seguir avançant a la ciutat” i va destacar “l’adhesió a la Declaració de Glasgow sobre alimentació i clima o la nova ordenança per instal·lar plaques solars als habitatges de nova construcció“. 

Els estudiants de Batxillerat artístic de l’IES Mollet elaboraran una imatge o logo del Consell de Ciutat per al període 2019-2023. Els membres del Consell van demanar que la imatge reculli els valors de la diversitat, la multiculturalitat i la riquesa social de la ciutat. El disseny s’ha de presentar abans de Setmana Santa.