L’Ajuntament de Mollet posa en marxa un nou servei per atendre persones sordes

L’Ajuntament de Mollet, juntament amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), posa en marxa un nou servei per facilitar que les persones amb discapacitat auditiva puguin fer qualsevol gestió a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), de forma autònoma i sense haver de venir amb un intèrpret.

El nou servei s’ha posat en marxa a partir de la demanda feta pel col·lectiu MolletOpina, que fa temps que treballa perquè administracions i institucions sanitàries incorporin sistemes per facilitar la comunicació amb les persones sordes. Recentment, a partir de les seves propostes, l’Hospital de Mollet també ha posat en marxa un servei similar.

Es tracta de la plataforma SVIsual amb la qual un intèrpret professional a distància, a través d’una videoconferència, facilita que una persona amb discapacitat auditiva pugui comunicar-se sense cap barrera amb les persones informadores de l’OAC.

L’objectiu i la principal funció d’aquesta aplicació és facilitar que les persones amb discapacitat auditiva es puguin comunicar amb persones oients en temps real, i en aquest cas concret, puguin accedir amb facilitat als serveis que ofereix l’Ajuntament de Mollet i fer qualsevol tipus de tràmit o gestió amb autonomia.

El servei ha començat a funcionar després d’unes setmanes de proves. Està disponible de dilluns a divendres de 10h a 13h.

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha posat en relleu l’aposta de l’Ajuntament en “apropar els nostres serveis a tota la ciutadania gràcies als avenços que permet la tecnologia, la qual cosa manté Mollet com una ciutat inclusiva”.

El regidor coordinador de l’Àrea de Modernització i Qualitat de Serveis, Xavier Buzón, explica que “aquest projecte ha de permetre aprofitar totes les eines que ofereixen les noves tecnologies per apropar tots els serveis i tràmits que fa l’Ajuntament a qualsevol persona que els pugui necessitar”.

La regidora de l’Àrea de Drets Socials, Ana M. Díaz, afegeix que “fa molt temps que estem treballant per trencar barreres i tenir una ciutat cada cop més accessible. Fa molts anys que treballem per fer un Ajuntament més inclusiu, essent pioners i implementant a Mollet tots aquells avenços dels que hem tingut coneixement, com és el cas d’aquest nou servei”.