Ara Mollet ERC MES i Mollet en Comú demanen que es convoqui el debat sobre l’estat de la ciutat

Els Grups Municipals d’Ara Mollet-ERC-MES i Mollet en Comú han presentat una moció conjunta al pròxim ple municipal sobre la necessitat de convocar el Debat sobre l’Estat de la ciutat de Mollet. Els dos grups municipals de l’oposició demanen a l’alcalde de Mollet del Vallès la convocatòria en el període de temps més breu possible de la sessió extraordinària sobre l’estat de la ciutat tal com estableix l’article 47 bis del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Recorden a la moció que l’article 47 bis del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, referent a la convocatòria de la sessió extraordinària sobre l’estat de la ciutat estableix que “anualment l’alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 47, convocarà una sessió extraordinària que, amb el nom de debat sobre l’estat de la Ciutat tractarà, exclusivament i en un únic assumpte de l’ordre del dia, els aspectes generals de la situació de la ciutat, sigui en el seu àmbit polític, econòmic o social”.

Els Grups Municipals signants de la moció indiquen que l’alcalde no ha convocat des del dia 3 de novembre de 2014 la sessió extraordinària del Ple sobre l’estat de la ciutat, “el que mostra l’incompliment per part de l’alcalde de les disposicions establertes dins del mateix ROM”.

“La ciutadania de Mollet del Vallès, mitjançant un debat obert, plural, nítid i democràtic ha de poder saber quin és l’estat de la ciutat en totes aquelles polítiques que es duen a terme per part de l’equip de govern de la ciutat i, alhora els grups municipals presents dins d’aquest Ajuntament tenim el dret i el deure de fiscalitzar les polítiques realitzades per part del govern municipal per analitzar l’aplicació de les polítiques públiques del govern municipal i el rumb de la legislatura. El Debat sobre l’Estat de la Ciutat ha de permetre identificar les principals línies d’actuació que s’han de seguir durant el darrer tram de la legislatura”, es diu a la moció per justificar la petició de ple.