Jornada sobre els plans d’integritat i antifrau al món local a Mollet

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha acollit la jornada Els Plans d’Integritat i Antifrau en el Món Local. La sessió, organitzada per l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona, en col·laboració del World Compliance Association, s’ha fet presencial i via telemàtica, amb participants de Catalunya, la resta d’Espanya, Mèxic, l’Argentina, Perú o Paraguai. Els ponents han explicat les experiències de bon govern i han posat a debat els procediments i les bones pràctiques. L’Ajuntament de Mollet ha estat felicitat pels ponents per la seva política de prevenció.

La jornada ha comptat amb la participació del catedràtic de la Universitat de Goteborg Víctor Lapuente, un dels referents acadèmics del bon govern doncs les seves investigacions analitzen per què uns països gaudeixen de més qualitat de govern que d’altres.

Lapuente ha afirmat que encara que a Espanya “la corrupció no és acceptable”, en el rànquings surt com un dels països amb més corrupció. Ha explicat que als països amb menys corrupció la ciutadania és més feliç, però també ha constatat que “als països més rics és a on hi ha un major control a la corrupció”. Per tot això, Lapuente és partidari “d’un equilibri entre els polítics i el funcionariat, la qual cosa millora el govern”. Lapuente ha afegit que les administracions han de treballar també sobre les percepcions de la ciutadania.

Begoña Ballvé, interventora municipal i responsable de Compliance Officer de l’Ajuntament de Mollet, ha explicat el model de prevenció que s’aplica a Mollet, el qual ha estat destacat per la resta de ponents. Ballvé ha posat de relleu que “hi ha zones de risc, com la contractació, les subvencions, els recursos humans, l’urbanisme o la gestió econòmica”, però si l’administració té un pla de prevenció és més fàcil detectar amb rapidesa algun problema.

El  model de Mollet ha estat adoptat per l’Associació Catalana de Municipis i ha rebut el vist i plau de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials Mireia  Dionisio, ha afirmat en la presentació de les jornades que Mollet del Vallès “és una ciutat que ha fet una clara aposta per la transparència i pel bon govern”.

Finalment, Raúl Broto, coordinador de l’Àrea de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació, ha tancat la jornada posant en valor el treball que es fa a Mollet des de 2016. “No sols ho fem perquè ho haguem de fer, sinó perquè creiem fermament en un govern obert, transparent i que prevé els riscos”, ha afirmat Broto.