Mollet aprova el Pla d’Emergències per combatre la sequera

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat per unanimitat aqust dilluns el Pla d’Emergència per combatre la sequera. Un document obligatori pels municipis de més de 20.000 habitants que estableix i planifica en detall totes les mesures necessàries per donar compliment a les limitacions i restriccions genèriques que fixa l’ACA per a cada estat de sequera.

El Pla d’Emergència per combatre la sequera, que ja ha estat validat per l’Agència Catalana de l’Aigua, és un document amb totes les mesures que s’han d’aplicar a Mollet en situacions de sequera. S’ha elaborat una fitxa de cada una de les mesures a aplicar, de forma que segueixin una guia àgil a l’hora d’aplicar-les. 

El regidor- coordinador de l’àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà, Raúl Broto Cervera, ha explicat que “Mollet som un exemple en la gestió de l’aigua, i això ens motiva per seguir millorant dia a dia. En definiR un Pla d’emergència en situació de sequera, l’Ajuntament referma el seu compromís amb l’abastament d’aigua com a servei públic essencial, que cal protegir en un context tan vulnerable com la conca mediterrània en plena crisi climàtica“.  El regidor ha recordat que “Mollet és un municipi amb un consum molt responsable d’aigua, situant-se en 150 l/hab/dia, molt per sota del nivell fins i tot d’emergència III (164 l/hab/dia)

Pla d’Emergència per sequera de Mollet del Vallès: 

·         Ús de pous municipals destinats a consum humà. S’han actualitzat les concessions dels pous de Garbí (passant de 3 a 4). Actualment el 20% de l’aigua que se subministra a la xarxa prové de pous (amb tractament a la planta de stripping) i es podria arribar al 25% gràcies a les inversions que s’han fet. El PE estableix el règim de consum d’aquesta aigua.

·         Xarxa d’aigua no potable. El PE estableix l’aigua que es destina al consum per serveis municipals ha de provenir de pous. En aquest sentit s’ha creat un punt d’aigua no potable al C/ Puntaires. Actualment tota la neteja viària i algunes tasques de jardineria es fan amb aigua no potable.

·         Comprovacions consum aigua grans consumidors.

·         Identificació dels consumidors vulnerables. El PE ha permès identificar tots aquells grans consumidors vulnerables (sanitat, bombers, residències, etc.) pels quals cal tenir definit un pla de subministrament d’aigua alternatiu.

·         Algunes de les mesures establertes al PE ja estan en marxa, com el control setmanal dels consums municipals en centres esportius i educatius (grans consumidors).

·         Ampliació detecció i recerca activa fuites.