El ple de Mollet aprova uns pressupostos per 2024 que inclouen la segona línia del bus urbà i moltes inversions en millores dels espais públics

El ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat aquest dilluns el pressupost municipal de 2024. En total, 87.147.373,52 €, un 2,94 % més que al 2023. Els pressupostos s’han aprovat amb els vots favorables del PSC, l’abstenció de Mollet en comú podem, PP i Vox i els vots en contra d’Ara Mollet ERC-EUiA i Junts per Catalunya Mollet.

Es tracta d’uns comptes que tenen com a objectiu, indiquen des del Govern local, “reforçar l’escut social i ampliar els programes de drets socials, incrementar els recursos destinats a garantir el manteniment i la qualitat de l’espai públic, consolidar l’oferta d’activitats culturals i festives a la ciutat i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i fomentar la mobilitat sostenible”. Entre les despeses previstes n’hi ha moltes d’arranjament de carrers i la posada en marxa de la segona línia del bus urbà.

Per l’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, “aquests pressupostos són els primers del mandat i comencen a incorporar els compromisos electorals que vam adquirir amb la ciutadania a les passades eleccions municipals. Estem convençuts que amb aquest pressupost seguim entomant els reptes principals que tenim com a ciutat: incrementar els recursos destinats a l’espai públic, consolidar l’oferta cultural i d’oci, enfortir les polítiques ambientals i de mobilitat sostenible i, com no pot ser d’una altra manera, seguir reforçant l’escut social a la ciutat“.

De la seva banda, el regidor d’Economia, Raúl Broto Cervera, ha explicat que “a l’inici del mandat és el moment de planificar i començar a executar, i aquest és precisament el punt on ens trobem. S’ha treballat amb una perspectiva econòmica prudent i realista, i la bona salut financera de l’Ajuntament ens permet ampliar els recursos destinats a inversions, especialment a l’espai públic“.

Inversions

El pressupost d’inversions per a l’exercici 2024 s’incrementa un 26,10 % respecte al pressupost de 2023, fins a un total de 7.189.725,81€.  Entre d’altres actuacions, les inversions més destacades per aquest 2024 són:

·La planificació i execució del Pla de Reasfaltat i del Pla de voreres 2024 – 2027,

·Desenvolupar i executar el Pla d’enllumenat LED 2024-2027

·Renovació parcial de carrers a diversos punts de la ciutat

·Programa de manteniment i inversions a equipaments municipals

·Inversió als centres educatius públics de la ciutat

·Inversions associades al nou contracte de manteniment de jocs infantils

· Continuar amb les fases del projecte de remodelació del Pavelló de Riera Seca

·Altres millores en equipaments esportius com les Pistes d’Atletisme, els camps municipals Germans Gonzalvo i Zona Sud, i també a les diverses pistes de petanca.

·Nou paquet d’inversions pel cementiri municipal antic

·Pla de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica

·Increment de la partida destinada a inversió en edificis del parc públic d’habitatges. 

Despeses per al 2024

Pel que fa al capítol de despeses, i seguint amb els grans objectius marcats pel Govern Municipal per aquest pressupost 2024:

Incrementar els recursos destinats a garantir el manteniment i la qualitat de l’espai públic

o   S’incrementa notablement els recursos econòmics del capítol d’inversions, per a disposar de més recursos per invertir a les nostres places, carrers i zones verdes.

o   Es planificarà i s’iniciarà l’execució dels plans de mandat en reasfaltats, voreres i enllumenat.

o   S’incrementen els recursos per al manteniment de la via pública, especialment pel que fa a la Brigada Municipal d’Obres.

Consolidar l’oferta d’activitats culturals i festives a la ciutat

o   Es consoliden les activitats culturals posades en marxa el darrer any, com les ampliacions dels festivals Mollet Music Week o Sona Mollet, i s’assegura la continuïtat de nous projectes com el Festival Arlequí, la Vila del Llibre o el Festival SoundPark. També es contempla seguir potenciant el programa cultural de referència a la ciutat “Art i Escena”.

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i la mobilitat sostenible

o   L’any 2024 serà un any important en la millora de la gestió dels residus de la ciutat, i es vol continuar també sent pioners en el foment d’energies renovables ampliant el projecte Mollet Solar. També s’ha previst una important subvenció per a substitució d’enllumenat a LED, i s’ha pressupostat l’entrada en funcionament de la 2na línia de bus urbà.

Reforçar l’escut social i ampliar programes de drets socials

o   El Pressupost 2024 aposta per consolidar i enfortir les polítiques socials molletanes. A més, s’amplien els programes i serveis d’àmbits com la igualtat, el benestar emocional o la salut pública.

Altres projectes destacats per al 2024 són:

·Nou Pla d’Aparcament als carrers

·Nou contracte de manteniment d’edificis

·Nou contracte de manteniment de jocs infantils

·Conveni intermunicipal d’estudi de les olors amb la UPC

·Nou projecte de ciberseguretat

·Estudi per elaborar el nou cens d’habitatges buits a la ciutat

·Dotació de recursos per a desenvolupar el Pla d’Acció de Civisme

·Nova línia de beques d’excel·lència esportiva

·Programa d’oci nocturn jove al cap de setmana

·Redacció del nou Pla Local de Joventut

·Nova partida per a concertació de places d’escoles bressol.

·Programes de tractaments preventius i reactius de mosquits i plagues

·Nova oficina d’Empresa, Comerç i Turisme

·Nou contracte de dinamització de l’SpaceMaker al MolletLab

Ingressos per al 2024

Pel que fa al capítol d’ingressos, amb un increment del 2,64% respecte al pressupost de l’any passat, el comptes preveuen l’actualització generalitzada del 5% de gran part dels impostos, taxes i preus públics municipals, aprovada al Ple d’octubre.  També preveuen el manteniment de totes les bonificacions socials existents, l’increment de la recaptació via inspeccions per a l’actualització d’imports de diversos impostos i l’actualització d’ingressos provinents d’altres administracions com l’Estat, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

“La bona salut financera de l’Ajuntament ens permet ampliar els recursos destinats a inversions, ampliant el préstec d’inversions fins a 4 milions d’euros”, comenten des del Govern local.