L’endeutament de l’Ajuntament de Mollet disminueix per poder incrementar les inversions

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha tancat els comptes de 2023 amb els indicadors econòmics amb resultat positiu. Aquesta fet permetrà executar les inversions previstes al 2024.

La liquidació del pressupost de 2023 de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha tancat amb un resultat pressupostari positiu de gairebé tres milions d’euros, així com un romanent de tresoreria i estalvi net també positiu, complint amb tots els ràtios marcats per la legislació vigent.

Així, malgrat la situació econòmica global marcada per la inflació, l’any 2023 s’ha tancat amb un milió d’estalvi en el romanent de tresoreria, que és un indicador que marca la liquiditat de la institució.

Pel regidor d’Economia, Raul Broto Cervera, “aquesta bona salut financera ens permetrà continuar prestant amb solidesa els serveis públics municipals amb la màxima qualitat, i portar a terme durant l’any 2024 inversions que són molt necessàries a la ciutat

L’endeutament a nivell consolidat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha disminuït situant-se en el 45,6%, molt per sota del límit legal que és del 110% i en els nivells més baixos dels darrers anys.

Així mateix també s’ha reduït el període mig de pagament a proveïdors durant l’any 2023, situant-se durant tot l’any dins el límit legal que marca la llei (que són 30 dies).  Concretament, durant el darrer trimestre va disminuir fins els 14 dies de mitjana.

Broto ha volgut agrair “la feina dels  treballadors i treballadores de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms municipals pel treball acurat que fan dia a dia, i especialment als dels departaments d’economia i intervenció“.