Ampli suport del ple de Mollet als pressupostos més expansius dels darrers anys

El ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat aquest dilluns els pressupostos  de 2022 amb una àmplia majoria favorable. L’equip de govern (PSC-Podem) ha rebut el suport de Ciutadans i Junts per Mollet (PDeCAT), que han pogut incorporar diferents iniciatives i l’abstenció de Mollet en Comú, que també ha pogut incorporar propostes. Esquerra va ser l’única  formació que va votar en contra dels comptes municipals. 

La coordinadora de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio va destacar que “aquests són uns pressupostos prudents i realistes per Mollet que han estat fets des del consens amb altres grups municipals amb l’objectiu primordial que ningú es quedi enrere”.

La Portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, va dir que “Mollet en Comú volem fer una oposició útil i constructiva per a la ciutat, per això hem elaborat junt amb molta gent un document amb més de cent propostes. Aquestes propostes les hem transmès a l’equip de govern i algunes que creiem significatives han estat recollides: Pla local de civisme, Plans de Participació de Barris, Potenciació del comerç local, Pla Local d’Habitatge, Habitatge Social, Pla Director de la Bicicleta… Per això, tot i ser crítics, reconeixent les diferències i les mancances, el nostre vot serà una abstenció per tal de defensar aquestes i altres propostes que considerem que milloren la vida de la gent”.

La Portaveu d’ Ara Mollet ERC MES, Marta Vilaret va defensar el no als pressupostos per “són uns pressupostos continuistes que no solucionen els problemes estructurals que té la ciutat de Mollet des de fa molts anys:  Manca d’inversió pública, falta d’habitatge social accessible a la ciutat i absència d’una oferta cultural adequada, inexistència de polítiques de Joventut atractives pel jovent molletà basat en tres pilars: oci, cultura i treball, model insuficient de participació ciutadana basat en la descentralització dels projectes i la complicitat dels veïns/es i associacionisme de la ciutat” Tot i això, va dir que els pressupostos tenen elements positius com l’arribada a la ciutat dels fons Next Generation o la Transició energètica i camí cap a energies més verdes i sostenibles. “El no als pressupostos és un sí a una alternativa de govern diferent i millor després de trenta-sis anys de govern d’aquests. Cal un govern republicà i d’esquerres”, va dir Vilaret.

UN 11% DE CREIXEMENT

El  pressupost de 2022 arriba a 72.891.691,53, un 11% més de 2021.  Mireia Dionisio, ha destacat en la seva defensa dels pressupostos durant el ple que a l’hora d’elaborar-los s’han tingut en compte una perspectiva econòmica prudent i realista. En segon lloc, s’ha tingut en compte els Fons Next Generation sobre tres eixos: ciutat digital, Mollet solar i polígons verds i intel·ligents.

Pel que fa a l’enfortiment de l’escut social, Dioniso ha explicat que s’incrementen els recursos a prestacions i serveis a l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. Així mateix, s’augmenten els recursos a ajudes socials i es fomenten el programes d’inserció laboral. Respecte a l’any passat és un 9,40% més.

La segona prioritat és impulsar la recuperació econòmica. Per això es fa una aposta per recuperar el sector comercial i de serveis de la ciutat i la millora dels polígons d’activitat econòmica.

La tercera prioritat és la millora de l’espai públic. Per això, s’incrementen en un 22,88% els recursos destinats a la neteja de la ciutat, s’augmenta el pressupost per al manteniment de l’espai públic amb un nou contracte de neteja i per a inversions en millores dels carrers i espais. Finalment, el pressupost preveu destinar més recursos a fomentar el civisme i garantir la seguretat de la ciutadania.

La quarta prioritat d’aquests pressupostos és la de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per això, se segueix apostant pel foment de les energies renovables, el desplegament del pla d’acció per l’energia sostenible i el clima i es treballarà durant el 2022 per un nou model de gestió de residus, amb l’objectiu d’incrementar el percentatge de reciclatge i portar Mollet a ser ciutat residus zero.

El pressupost té en compte el manteniment i la qualitat dels serveis públics. Per això, l’actuació municipal se centrarà a promoure la transformació digital des d’un punt de vista inclusiu i sostenible. Per fer-ho, s’avançarà en la millora de l’atenció ciutadana amb nous canals alternatius i complementaris a la tradicional. Així mateix, es procedirà durant 2022 a implementar millores tecnològiques orientades a avançar en la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis municipals.

Cal destacar que en les despeses, la partida més gran correspon a habitatge, medi ambient, qualitat urbana, mobilitat, seguretat i espai públic, amb 23,5 milions d’euros. A educació, cultura, esport, joventut, respecte animal i salut pública es destinen 14 milions d’euros. A protecció social, s’ha pressupostat mig milió d’euros més que el 2021, arribant als 5,5 milions d’euros. Finalment, es destina més de 3,8 milions d’euros al desenvolupament econòmic i innovació.

L’Ajuntament, amb la seva aposta per garantir un espai públic per a tothom, amplia la plantilla d’agents cívics en dues places, mentre s’augmenta la dotació de la Policia Municipal en vuit nous agents. A més a més, es reforça els àmbits de cultura i serveis socials.

4,4 MILIONS D’INVERSIONS MUNICIPALS

Les inversions a Mollet per a 2022 seran de 21 milions d’euros, de les quals 4,4 milions corresponen a l’Ajuntament. La resta estaran a càrrec de l’Estat i de la Generalitat. Es preveuen, entre altres actuacions, la remodelació del pavelló Riera Seca, les obres de millora i reforma de l’edifici municipal de Jaume I, la millora dels polígons per l’activitat econòmica, la rehabilitació de la façana del Centre Cultura La Marineta, les millores en la mobilitat i l’accessibilitat a la ciutat, la remodelació de la plaça del carrer Onze de Setembre o la instal·lació de panells informatius digitals.

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha explicat que “aquests pressupostos posen l’accent en potenciar l’escut social, volen empènyer la recuperació econòmica, pretenen millorar el manteniment de l’espai públic amb especial incidència a la neteja i aposten per generar ocupació”. L’alcalde ha recordat que des de l’Ajuntament se segueix lluitant contra l’emergència climàtica i a favor de la sostenibilitat des del servei públic.